facebook


Корпоративно обучение

Креата ООД предлага обучения и  консултации в областта на организационното развитие и управлението на човешките  ресурси, които имат за цел да подобрят чуждоезиковите умения и професионалните  качества на Вашите служители за по-успешно представяне на фирмата на пазара.


Видове курсове

Развиване на езикови умения – курсове по общ и специализиран английски

Развиване на професионални  умения

Комбинирани курсове

Методика

Обученията се провеждат по заявка на ИД или HR-мениджъра на отделната организация. Планираме всяко обучение  или консултация според конкретната ситуация и след внимателно проучване на  проблемните области и целите на организацията. Едно обучение може да се състои  от един или няколко модула.

Всяко обучение е разработено на принципа „учене чрез  правене” – всеки участник участва активно през цялото време.
 

Време и място

По  заявка