facebook


Английски за възрастни

Креата ООД предлага качествени и ефективни курсове по английски език, които отговарят на вашите конкретни нужди и са в съответствие с международните езикови стандарти.

Видове курсове:

Oбщ английски език

Бизнес английски

Специализиран английски

 

Методика

Ние вярваме, че няма универсални решения в обучението и затова планираме и осъществяваме обучения точно за Вас.

    Стъпките:

  1. Правим анализ на Вашите знания, умения и цели – провеждаме входящ тест, разговор на английски, определяме какъв е вашият стил на учене.
  2. Изготвяме индивидуален план за обучение и заедно избираме подходящите модули на обучение и форми на работа. (можете да изберете една форма или комбинация от няколко)
  3. По време на обучението следим за изпълнението на вашия индивидуален план и оценяваме цялостния ви напредък.
  4. В края на участието в обучителните модули правим оценка и даваме препоръки за допълнително развитие. 

    Форми на обучение

  • в група
  • 1:1 - индивидуални консултации включително по скайп и електронна поща
  • комбинация от двете

Качеството на обучението е гарантирано от екипа ни от опитни и високо квалифицирани преподаватели. Освен експертните им познания по езика, те умеят да общуват с лекота, което създава атмосфера на спокойствие и сигурност и предразполага курсистите. Обучението се провежда в малки групи (6 до 8 човека).

  

Място на провеждане

- по месторабота
- Образователен център "Покров Богородичен"