facebook


Езиков алианс „Мери Попинз”®

Езиков алианс „Мери Попинз”® е езикова школа, управлявана от Креата ООД,
която предлага качествено, модерно и достъпно обучение по английски за деца и младежи:

 • общ английски по нива според Европейската езикова рамка - в края на 7 клас учениците достигат ниво В2;

 • подготовка за международно признатите изпити на Университета Кеймбридж - специализираната подготовка за изпити започва след 7 клас. Учениците сами
  избират изпитен формат според целите, които си поставят и изискванията на учебното заведение, в което ще кандидатстват;

Методиката

Методиката има за цел да обучи децата от най-ранна възраст да общуват на
английски пълноценно
- както говоримо, така и писмено. В процеса на работа е застъпено развиването и на четирите речеви умения – говорене, слушане, четене и писане.
Прилага се съвременният комуникативен подход, като се полагат специални допълнителни усилия за развиването на говорните умения на нашите ученици. Целта ни е да превърнем обучението в чудесно приключение и истинско забавление за децата.

Как работим:

 • малки групи ( макс. 12 деца) – лично внимание и време за всяко дете
 • индивидуален подход и разнообразие от техники, за да отговорим на личния стил на учене на всеки
 • консултации и допълнителна помощ за учениците, които се нуждаят от повече практика
 • интерактивен подход – работа по тематични проекти, екипни задачи, ролеви игри, симулации, куклени представления и драматизации на английски език, четене на книги на английски език, интернет проекти и др.
 • мултимедийно обучение -  редовни видео уроци
 • редовна обратна връзка с родителите
 • открити уроци
 • виртуална класна стая с електронни материали за допълнителни самостоятелни занимания
 • блог, в който учениците публикуват свои проекти и домашна работа

Учебните материали

Учебните материали са мултимедийни и са специално подбрани, за да посрещнат очакванията на децата и младежите за забавно, динамично, интересно и интерактивно обучение.
Наши партньори са водещи издателства като Cambridge, Macmillan, Express publishing.

Преподавателите

Заниманията се провеждат от опитни преподаватели, доказали се в умението за работа с деца и младежи. Стилът на преподаване включва техники, които отразяват различните стилове на учене на децата.
Екипът ни осигурява спокойна среда и прилага индивидуален подход към всяко дете.

Място на провеждане

Можете да ни намерите в:

-    120 ОУ „Г.С. РАКОВСКИ” –    кв. Лозенец 


За сигурност на децата и удобство на родителите заниманията се провеждат в самото училището като децата не напускат сградата.

Учебните кабинети са  оборудвани със съвременна CD-аудио, DVD- видео техника и мултимедия.

 

 Време на провеждане

 1 октомври - 31 май (1-4 клас)

 1 октомври - 15 юни (5-12 клас)

(с изключение на обявените от МОН ваканции, неучебни дни и официалните празници)

Записване

Записването става на място в  училището:

16 - 29 септември
 

Приравнителните тестове за нови ученици (от 2 до 6 клас) ще се провеждат от 16 до 28 септември след предварително уговорен час на тел. 0887 663 271

Подготовка за изпити

Летни курсове