facebook


За нас

Мисия

 

Креата ООД  предлага ефективни и творчески решения в областта на чуждоезиковото обучение, организационното развитие, управлението и развитието на човешките ресурси.

 
Нашата цел е да стимулираме, развием и усъвършенстваме потенциала на
всяка отделна личност или организация посредством обучения, семинари
и консултации.

 

Подход

 

  • планираме и осъществяваме всяко обучение или консултация след внимателно и  отговорно проучване на конкретните нужди на нашите клиенти.

  • съчетаваме най-съвременните и работещи учебни системи и теории с  конкретния, уникален опит,  знания и  умения на нашите клиенти.

  • работим с висококвалифицирани и опитни експерти в отделните области.
      
  • отличаваме се с гъвкавост при изпълнението на вашите цели.

  • поддържаме добронамерени, открити и честни отношения с нашите клиенти, сътрудници и партньори.