facebook


Развиване на професионални умения

Развиване на професионални  умениятренинги  и семинари на български език в областта на организационното управление,  институционално развитие, управлението и развитието на персонала.

Обучения - модули