facebook


Специализиран английски

 

Специализиран модул


Продължителност

Английски за архитекти и строителни инженери

40 - 80 уч. часа

Английски за HR мениджъри

40 - 80 уч. часа

Английски за координатори на проекти

40 - 80 уч. часа

Английски за мениджъри

40 - 80 уч. часа

Всеки отделен модул има за цел да помогне на курсистите да разширят своя терминологичен запас в съответната професионална област и да усъвършенстват уменията си за общуване, използвайки съответния жаргон.

Модулите по специализиран английски могат да се провеждат като самостоятелни курсове или като надграждащи курсовете по общ английски след ниво Intermediate.