facebook


Общ английски език

  Нивата са съобразени с изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР).

Общ


Ниво според  ОЕЕР

Ниво

Учебна система

Продължителност

1 ниво

А1

Elementary

Language to go

80 часа

2 ниво

А2

Pre-intermediate

Language to go

80 часа

3 ниво

В1

Intermediate

Language to go

80 часа

4 ниво

В2

Upper-intermediate

Language to go

80 часа

5 ниво

С1

Advanced

Upstream

120 часа

6 ниво

С2

Proficiency

Upstream

120 часа