facebook


Общ английски

Английски език в осем нива (от 1 до 8 клас), съобразени с изискванията на Общата европейска езикова рамка (О.Е.Е.Р.).

Ниво

Ниво според О.Е.Е.Р.

Учебна система 

Начало - край

 


Подготвителна група
Starter

А 0.1

Happy Hearts

01.10. – 22.05.

 

1 клас
Beginner

А 1.1

Welcome
Starter

01.10. – 31.05.

 

2 клас
Beginner

А 1.2

Welcome 1

01.10. – 31.05.

 

3 клас
Elementary

А 2.1

Welcome 2

01.10. – 31.05.

 

4 клас
Pre-Intermediate

А 2.2

Welcome 3

01.10. – 31.05.

 

5 клас
Intermediate

B1.1

English in Mind

01.10. – 15.06.

 

6 клас
Upper-Intermediate

B1.2

Laser


01.10. – 15.06.

 

7 клас
Upper-intermediate

B2

Complete FCE


01.10. – 15.06.