facebook


Езиков алианс „Мери Попинз” ®

Обучение по английски за деца и младежи.

    - курсове през учебната година

    - подготовка за изпити

    - летни курсове

    лагери                                               още

Английски за възрастни

Обучение, което отговаря на вашите конкретни нужди и е в съответствие с международните езикови стандарти.
    - общ английски

    - бизнес английски

    - специализиран английски

    - график на курсовете                               още

Корпоративно обучение

Обучения и консултации в областта на организационното управление и развитие на човешките ресурси.

    - развиване на езикови умения

    - развиване на професионални умения

    - комбинирани курсове                              още